5 ถ้วย เท่ากับกี่ ช้อนชา

ใส่ค่าปริมาณที่เป็นตัวเลข เลือกหน่วยปริมาณ เลือกหน่วยที่ต้องการแปลง และคลิกปุ่ม 'แปลง' เพื่อทำการแปลงปริมาณที่คุณต้องการ

เปลี่ยน เป็น

ผลลัพธ์

คำถาม: 5 ถ้วย เท่ากับกี่ ช้อนชา?

5 ถ้วย = 240.00023699999999848842 ช้อนชา

5 ถ้วย เท่ากับ 240.00023699999999848842 ช้อนชา

การแปลง ถ้วย เป็น ช้อนชา นี้คำนวณด้วยการคูณ ถ้วย ด้วย 48.00004730217133186443 และผลลัพธ์คือ 240.00023699999999848842 ช้อนชา

วิธีคำนวณจาก ถ้วย เป็น ช้อนชา

  1. เริ่มจากกำหนดจำนวน ถ้วย ที่ต้องการแปลง ในที่นี้คือ: 5 ถ้วย
  2. 1 ถ้วย เท่ากับ 48.00004730217133186443 ช้อนชา
  3. สูตรการแปลงคือ: ช้อนชา = ถ้วย × ค่าแปลง
  4. แทนค่าลงในสูตร: ช้อนชา = 5 ถ้วย × 48.00004730217133186443
  5. ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ: 5 ถ้วย มีค่าเท่ากับ 240.00023699999999848842 ช้อนชา

5 ถ้วย ในหน่วยปริมาตรของเหลวอื่น ๆ

ผลลัพธ์ลองไปคำนวณ
5 ถ้วย = 1,420.65499999999974534148 มิลลิลิตร (ml)แปลง ถ้วย เป็น มิลลิลิตร (ml) คลิก
5 ถ้วย = 1.42065499999999977909 ลิตร (l)แปลง ถ้วย เป็น ลิตร (l) คลิก
5 ถ้วย = 240.00023651085663800586 ช้อนชา (tsp)แปลง ถ้วย เป็น ช้อนชา (tsp) คลิก
5 ถ้วย = 79.99994368798638788576 ช้อนโต๊ะ (tbsp)แปลง ถ้วย เป็น ช้อนโต๊ะ (tbsp) คลิก
5 ถ้วย = 3.00238177760494995283 ไพน์ต์ (pt)แปลง ถ้วย เป็น ไพน์ต์ (pt) คลิก
5 ถ้วย = 1.50118930251185322966 ควอร์ต (qt)แปลง ถ้วย เป็น ควอร์ต (qt) คลิก
5 ถ้วย = 0.37529752391418630397 แกลลอน (gal)แปลง ถ้วย เป็น แกลลอน (gal) คลิก
5 ถ้วย = 0.00893566769610093861 บาร์เรล (bbl)แปลง ถ้วย เป็น บาร์เรล (bbl) คลิก
5 ถ้วย = 142.06549999999998590283 เซนติลิตร (cl)แปลง ถ้วย เป็น เซนติลิตร (cl) คลิก
5 ถ้วย = 0.00142065499999999962 กิโลลิตร (kl)แปลง ถ้วย เป็น กิโลลิตร (kl) คลิก

ถ้วย เท่ากับกี่ ช้อนชา

ถ้วยช้อนชา
1 ถ้วย= 48.00 ช้อนชา
2 ถ้วย= 96.00 ช้อนชา
5 ถ้วย= 240.00 ช้อนชา
10 ถ้วย= 480.00 ช้อนชา
20 ถ้วย= 960.00 ช้อนชา
50 ถ้วย= 2,400.00 ช้อนชา
100 ถ้วย= 4,800.00 ช้อนชา
200 ถ้วย= 9,600.00 ช้อนชา
500 ถ้วย= 24,000.02 ช้อนชา
1000 ถ้วย= 48,000.04 ช้อนชา

ช้อนชา เท่ากับกี่ ถ้วย

ช้อนชาถ้วย
1 ช้อนชา= 0.02 ถ้วย
2 ช้อนชา= 0.04 ถ้วย
5 ช้อนชา= 0.10 ถ้วย
10 ช้อนชา= 0.20 ถ้วย
20 ช้อนชา= 0.41 ถ้วย
50 ช้อนชา= 1.04 ถ้วย
100 ช้อนชา= 2.08 ถ้วย
200 ช้อนชา= 4.16 ถ้วย
500 ช้อนชา= 10.41 ถ้วย
1000 ช้อนชา= 20.83 ถ้วย