20 ช้อนชา เท่ากับกี่ ถ้วย

ใส่ค่าปริมาณที่เป็นตัวเลข เลือกหน่วยปริมาณ เลือกหน่วยที่ต้องการแปลง และคลิกปุ่ม 'แปลง' เพื่อทำการแปลงปริมาณที่คุณต้องการ

เปลี่ยน เป็น

ผลลัพธ์

คำถาม: 20 ช้อนชา เท่ากับกี่ ถ้วย?

20 ช้อนชา = 0.41666599999999998083 ถ้วย

20 ช้อนชา เท่ากับ 0.41666599999999998083 ถ้วย

การแปลง ช้อนชา เป็น ถ้วย นี้คำนวณด้วยการคูณ ช้อนชา ด้วย 0.02083331280289725876 และผลลัพธ์คือ 0.41666599999999998083 ถ้วย

วิธีคำนวณจาก ช้อนชา เป็น ถ้วย

  1. เริ่มจากกำหนดจำนวน ช้อนชา ที่ต้องการแปลง ในที่นี้คือ: 20 ช้อนชา
  2. 1 ช้อนชา เท่ากับ 0.02083331280289725876 ถ้วย
  3. สูตรการแปลงคือ: ถ้วย = ช้อนชา × ค่าแปลง
  4. แทนค่าลงในสูตร: ถ้วย = 20 ช้อนชา × 0.02083331280289725876
  5. ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ: 20 ช้อนชา มีค่าเท่ากับ 0.41666599999999998083 ถ้วย

20 ช้อนชา ในหน่วยปริมาตรของเหลวอื่น ๆ

ผลลัพธ์ลองไปคำนวณ
20 ช้อนชา = 118.38780000000001280114 มิลลิลิตร (ml)แปลง ช้อนชา เป็น มิลลิลิตร (ml) คลิก
20 ช้อนชา = 0.11838780000000001524 ลิตร (l)แปลง ช้อนชา เป็น ลิตร (l) คลิก
20 ช้อนชา = 6.66665540426394631623 ช้อนโต๊ะ (tbsp)แปลง ช้อนชา เป็น ช้อนโต๊ะ (tbsp) คลิก
20 ช้อนชา = 0.41666625605794521681 ถ้วยแปลง ช้อนชา เป็น ถ้วย คลิก
20 ช้อนชา = 0.25019823490625059392 ไพน์ต์ (pt)แปลง ช้อนชา เป็น ไพน์ต์ (pt) คลิก
20 ช้อนชา = 0.12509898526237039906 ควอร์ต (qt)แปลง ช้อนชา เป็น ควอร์ต (qt) คลิก
20 ช้อนชา = 0.03127476283942823287 แกลลอน (gal)แปลง ช้อนชา เป็น แกลลอน (gal) คลิก
20 ช้อนชา = 0.00074463824086246056 บาร์เรล (bbl)แปลง ช้อนชา เป็น บาร์เรล (bbl) คลิก
20 ช้อนชา = 11.83878000000000163539 เซนติลิตร (cl)แปลง ช้อนชา เป็น เซนติลิตร (cl) คลิก
20 ช้อนชา = 0.00011838780000000001 กิโลลิตร (kl)แปลง ช้อนชา เป็น กิโลลิตร (kl) คลิก

ช้อนชา เท่ากับกี่ ถ้วย

ช้อนชาถ้วย
1 ช้อนชา= 0.02 ถ้วย
2 ช้อนชา= 0.04 ถ้วย
5 ช้อนชา= 0.10 ถ้วย
10 ช้อนชา= 0.20 ถ้วย
20 ช้อนชา= 0.41 ถ้วย
50 ช้อนชา= 1.04 ถ้วย
100 ช้อนชา= 2.08 ถ้วย
200 ช้อนชา= 4.16 ถ้วย
500 ช้อนชา= 10.41 ถ้วย
1000 ช้อนชา= 20.83 ถ้วย

ถ้วย เท่ากับกี่ ช้อนชา

ถ้วยช้อนชา
1 ถ้วย= 48.00 ช้อนชา
2 ถ้วย= 96.00 ช้อนชา
5 ถ้วย= 240.00 ช้อนชา
10 ถ้วย= 480.00 ช้อนชา
20 ถ้วย= 960.00 ช้อนชา
50 ถ้วย= 2,400.00 ช้อนชา
100 ถ้วย= 4,800.00 ช้อนชา
200 ถ้วย= 9,600.00 ช้อนชา
500 ถ้วย= 24,000.02 ช้อนชา
1000 ถ้วย= 48,000.04 ช้อนชา