แปลงหน่วยวัดความยาว

ใส่ค่าความยาวที่เป็นตัวเลข เลือกหน่วยความยาว เลือกหน่วยที่ต้องการแปลง และคลิกปุ่ม 'แปลง' เพื่อทำการแปลงความยาวที่คุณต้องการ

เปลี่ยน เป็น

รู้จักกับหน่วยวัดความยาวต่าง ๆ

มิลลิเมตร

มิลลิเมตร หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “millimeter” (mm) เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบหน่วยวัดเมตริก หนึ่งมิลลิเมตรเท่ากับ 0.001 เมตร หรือ 1/1,000 ของเมตร หน่วยนี้ถูกใช้เพื่อวัดความยาวที่มีขนาดเล็ก, เช่น ความหนาของกระดาษ, ขนาดของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, หรือความยาวของแผลเล็ก ๆ

การวัดด้วยหน่วยมิลลิเมตรช่วยให้เราได้ข้อมูลที่แม่นยำและรายละเอียดในการทำงานที่ต้องการความแม่นยำในความยาวขนาดเล็ก

เซนติเมตร

เซนติเมตร หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “centimeter” (cm) ยังเป็นอีกหนึ่งหน่วยวัดความยาวในระบบหน่วยวัดเมตริก. หนึ่งเซนติเมตรเท่ากับ 0.01 เมตร หรือ 1/100 ของเมตร. หน่วยนี้มักถูกใช้ในการวัดความยาวทั่วไปที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน เช่น ขนาดของวัตถุ, ความยาวของเสื้อผ้า, หรือการวัดส่วนสูงของคน

การใช้หน่วยเซนติเมตรช่วยให้เราวัดและแสดงผลความยาวในการใช้งานทั่วไปได้อย่างง่ายดายและชัดเจน

เดซิเมตร

เดซิเมตร หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “decimeter” (dm) เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบหน่วยวัดเมตริก หนึ่งเดซิเมตรเท่ากับ 0.1 เมตร หรือ 1/10 ของเมตร. หน่วยนี้ถูกใช้ในบางกรณีเมื่อต้องการความแม่นยำระหว่างเซนติเมตรและเมตร แต่เดซิเมตรไม่ได้รับความนิยมในการใช้งานประจำวันเท่ากับหน่วยเมตรหรือเซนติเมตร

เมตร

เมตร หรือ “meter” ในภาษาอังกฤษ เป็นหน่วยพื้นฐานของความยาวในระบบหน่วยวัดเมตริก ในระบบนี้, เมตรถือว่าเป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดความยาว และมักถูกใช้ในการวัดความยาวขนาดใหญ่ เช่น ระยะทางระหว่างสถานที่, ความยาวของสนามกีฬา, หรือความยาวของทางบิน

ในชีวิตประจำวัน, เรามักจะใช้หน่วยเมตรในการวัดระยะทางที่เดินทาง, ขนาดของพื้นที่, หรือขนาดของวัตถุขนาดใหญ่. เมตรเป็นหน่วยที่ใช้กันทั่วโลกและเป็นหน่วยมาตรฐานในการวิจัยและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เดคาเมตร

เดคาเมตร หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “decameter” (dam) เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบหน่วยวัดเมตริก หนึ่งเดคาเมตรเท่ากับ 10 เมตร. หน่วยนี้ไม่ได้รับความนิยมในการใช้งานประจำวันเท่ากับเมตร แต่อาจถูกใช้ในบางกรณีเมื่อต้องการระบุระยะทางหรือขนาดที่มากกว่าเมตรแต่ยังไม่ถึงเฮกโตเมตร

เฮกโตเมตร

เฮกโตเมตร หรือ “hectometer” (hm) เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบหน่วยวัดเมตริก หนึ่งเฮกโตเมตรเท่ากับ 100 เมตร. หน่วยนี้เช่นเดียวกับเดคาเมตรไม่ได้รับความนิยมในการใช้งานประจำวันเท่ากับเมตร แต่อาจจะถูกใช้ในการวัดระยะทางในการทำแผนที่หรือการวัดพื้นที่ขนาดใหญ่.

การใช้งานเฮกโตเมตรในชีวิตประจำวันนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากความยาวของเฮกโตเมตรเป็นครั้งนึงของร้อย ซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะใช้กิโลเมตร (1,000 เมตร) ในการวัดระยะทางที่มากกว่า

กิโลเมตร

กิโลเมตร หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “kilometer” (km) เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบหน่วยวัดเมตริก หนึ่งกิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตร หน่วยนี้ถูกใช้เป็นหน่วยหลักในการวัดระยะทางระหว่างเมืองหรือการเดินทางระยะทางที่ยาว เมื่อพูดถึงความเร็วของยานพาหนะ หน่วยนี้ยังถูกใช้เป็นหน่วยหลัก เช่น กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นิ้ว

นิ้ว หรือ “inch” (in) เป็นหน่วยวัดความยาวที่มาจากระบบหน่วยวัดอิมพีเรียล ที่ใช้กันในประเทศอังกฤษ, สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ที่ยังใช้ระบบนี้. หนึ่งนิ้วเท่ากับ 2.54 เซนติเมตรในระบบเมตริก. หน่วยนี้เป็นหน่วยวัดที่ยอดนิยมในการวัดขนาดของวัตถุในขนาดเล็ก, ตามการใช้งานทั่วไป เช่น ขนาดของจอภาพ, ขนาดของกรอบรูป, หรือการซื้อขายเครื่องประดับ

ฟุต

ฟุต หรือ “foot” (ft) เป็นหน่วยวัดความยาวที่มาจากระบบหน่วยวัดอิมพีเรียล ซึ่งยังใช้กันอยู่ในประเทศอังกฤษ, สหรัฐอเมริกา และบางประเทศอื่น ๆ หนึ่งฟุตเท่ากับ 12 นิ้ว หรือประมาณ 30.48 เซนติเมตรในระบบเมตริก. หน่วยนี้เป็นหน่วยวัดที่ทั่วโลกใช้ในการวัดความสูงของบุคคล หรือในการระบุความสูงของอาคารที่ไม่สูงมาก.

หลา

หลา หรือ “yard” (yd) เป็นหน่วยวัดความยาวอีกหนึ่งในระบบหน่วยวัดอิมพีเรียล หนึ่งหลาเท่ากับ 3 ฟุต หรือประมาณ 91.44 เซนติเมตร. หน่วยนี้เคยถูกใช้ในการวัดระยะทางเดินทางหรือในกีฬาบางประเภท เช่น ฟุตบอลอเมริกัน แต่ในปัจจุบัน, ในการใช้งานประจำวัน, หน่วย “เมตร” และ “กิโลเมตร” มักจะถูกใช้แทนกันมากขึ้น

ไมล์

ไมล์ หรือ “mile” เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบหน่วยวัดอิมพีเรียล ซึ่งใช้กันอยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศบางประเทศอื่น ๆ หนึ่งไมล์เท่ากับ 5,280 ฟุต หรือประมาณ 1.60934 กิโลเมตรในระบบเมตริก. ไมล์เป็นหน่วยที่ใช้วัดระยะทางเดินทาง, และมักจะถูกใช้ในการบอกระยะทางระหว่างเมืองหรือในการแข่งขันวิ่งระยะยาว

คืบ

คืบ คือหน่วยวัดความยาวที่ใช้ในประเทศไทย ซึ่งเทียบเท่ากับ 0.25 เมตร หรือ 12 นิ้ว คืบเป็นหน่วยวัดที่ใช้ในการบอกความยาวและเคยถูกใช้ในการวัดระยะทางในการเดินทางหรือในการวัดขนาดของที่ดิน. แต่ในปัจจุบัน, การใช้ “คืบ” ในชีวิตประจำวันได้น้อยลง และระบบเมตริกส่วนใหญ่ได้เป็นที่ยอมรับและใช้กันมากขึ้นในไทย

ศอก

“ศอก” คือหน่วยวัดความยาวที่ใช้ในประเทศไทย ซึ่งเทียบเท่ากับ 2 คืบ หรือ 0.5 เมตร คำว่า “ศอก” มาจากส่วนของร่างกายของคนไทย ซึ่งคือ ระยะทางจากข้อศอกถึงปลายนิ้วของมือ ในอดีต, การใช้ “ศอก” เป็นหน่วยวัดที่นิยมในการวัดขนาดของที่ดินหรือในการกำหนดระยะทาง.

วา

“วา” เป็นหน่วยวัดความยาวในประเทศไทย ซึ่งเทียบเท่ากับ 4 ศอก หรือ 2 เมตร “วา” มักจะถูกใช้ในการวัดระยะทางหรือขนาดของที่ดิน ในบางครั้ง “วา” ยังถูกใช้เป็นหน่วยในการวัดพื้นที่ด้วย โดยคำนวณจาก “วา” x “วา” เพื่อหาพื้นที่ แต่ในชีวิตประจำวัน การใช้ “วา” ได้น้อยลง และระบบเมตริกส่วนใหญ่ได้เป็นที่ยอมรับและใช้กันมากขึ้นในไทย

เส้น

เป็นหน่วยวัดความยาวแบบดั้งเดิมในไทยที่ 1 เส้น เทียบเท่ากับ 20 วา หรือ 40 เมตร

โยชน์

เป็นหน่วยวัดความยาวแบบดั้งเดิมในไทยที่ 1 โยชน์ เทียบเท่ากับ 400 เส้น หรือ 16,000 เมตร

แปลงหน่วยความยาวจาก มิลลิเมตร

แปลงหน่วยความยาวจาก เซนติเมตร

แปลงหน่วยความยาวจาก เดซิเมตร

แปลงหน่วยความยาวจาก เมตร

แปลงหน่วยความยาวจาก เดคาเมตร

แปลงหน่วยความยาวจาก เฮกโตเมตร

แปลงหน่วยความยาวจาก กิโลเมตร

แปลงหน่วยความยาวจาก นิ้ว

แปลงหน่วยความยาวจาก ฟุต

แปลงหน่วยความยาวจาก หลา

แปลงหน่วยความยาวจาก ไมล์

แปลงหน่วยความยาวจาก คืบ

แปลงหน่วยความยาวจาก ศอก

แปลงหน่วยความยาวจาก วา

แปลงหน่วยความยาวจาก เส้น

แปลงหน่วยความยาวจาก โยชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *