แปลงหน่วยเวลา

ใส่ค่าเวลาที่เป็นตัวเลข เลือกหน่วยเวลา เลือกหน่วยที่ต้องการแปลง และคลิกปุ่ม 'แปลง' เพื่อทำการแปลงเวลาที่คุณต้องการ

เปลี่ยน เป็น

รู้จักกับหน่วยเวลาต่าง ๆ

วินาที

วินาที หรือที่เขียนแทนด้วย “s” เป็นหน่วยพื้นฐานของเวลาในระบบหน่วยสากล (SI) วินาทีถูกนิยามเอาไว้ว่าเป็นการแบ่งส่วนของชั่วโมงครั้งที่สองด้วยเลข 60 โดยการแบ่งส่วนครั้งแรกด้วยเลข 60 คือ นาที

ตามประวัติศาสตร์ วินาทีถูกนิยามตามการเคลื่อนไหววงโคจรของโลก แต่ตั้งแต่ปี 1967 วินาทีถูกนิยามจากความถี่ของการสั่นสะเทือนของอะตอมซีเซียม-133

ในการใช้งานประจำวัน คำว่า “วินาที” หมายถึงระยะเวลาที่สั้นมาก ระยะเวลาระหว่างเสียงระฆังของนาฬิกาต่อเนื่องกันสองครั้ง

นาที

นาที หรือที่เขียนแทนด้วย “min” เป็นหน่วยเวลาที่ใช้กันทั่วไปและเท่ากับ 60 วินาที. ในการแบ่งเวลาประจำวัน, 1 ชั่วโมงประกอบด้วย 60 นาที.

ในชีวิตประจำวัน, เราใช้นาทีในการนับเวลาที่ยาวกว่าวินาที แต่สั้นกว่าชั่วโมง, เช่น การทำอาหาร, การเดินทาง, หรือการทำงานที่ไม่ต้องใช้เวลานาน.

ชั่วโมง

ชั่วโมง, หรือที่เขียนแทนด้วย “h”, เป็นหน่วยเวลาที่ใช้กันทั่วไป และเท่ากับ 60 นาที หรือ 3,600 วินาที. ชั่วโมงเป็นหน่วยพื้นฐานที่ใช้ในการแบ่งเวลาประจำวัน, โดยที่ 1 วันเท่ากับ 24 ชั่วโมง.

ในชีวิตประจำวัน, เราใช้ชั่วโมงในการนับเวลาที่ยาวหรือเมื่อเราต้องการระบุเวลาที่ครบรอบ, เช่น การทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ การนอนหลับ 7 ชั่วโมงต่อคืน.

วัน

วัน หรือที่เขียนแทนด้วย “d” เป็นหน่วยเวลาที่ใช้กันทั่วไปและเท่ากับ 24 ชั่วโมง. วันเป็นหน่วยพื้นฐานในการแบ่งเวลาประจำวัน, โดยเราใช้เวลานี้ในการกำหนดรูปแบบชีวิตประจำวัน เช่น การนอนหลับ, การทำงาน, และการทานอาหาร.

ในมุมมองทางดาราศาสตร์, 1 วันคือระยะเวลาที่โลกใช้เวลาหมุนรอบเอกซ์เอ็นเตอร์แกนเหนือ-ใต้ 1 รอบ.

สัปดาห์

สัปดาห์ เป็นหน่วยเวลาที่ประกอบด้วย 7 วัน. การแบ่งเวลาเป็นสัปดาห์มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และใช้กันทั่วโลกในการกำหนดกิจกรรมและงานต่างๆ ตามวัน หรือเป็นการแบ่งเวลาที่ชัดเจนสำหรับการพักผ่อนหลังจากการทำงาน.

ในการใช้งานประจำวัน, สัปดาห์เป็นหน่วยที่ช่วยให้เราวางแผนและจัดการกับเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

เดือน

เดือน เป็นหน่วยเวลาที่ประกอบด้วยประมาณ 30 วัน, แต่จำนวนวันในแต่ละเดือนจะแตกต่างกันออกไป. 1 ปีประกอบด้วย 12 เดือน. เดือนเป็นหน่วยที่ใช้กันทั่วโลกในการวางแผนและกำหนดกิจกรรม, งาน, หรือเหตุการณ์ต่างๆ.

ในมุมมองดาราศาสตร์, เดือนก็คือระยะเวลาที่ดวงจันทร์ใช้เวลาเคลื่อนไหวรอบโลก 1 รอบ. แต่ในการใช้งานประจำวัน, เรามักใช้เดือนเป็นหน่วยในการนับระยะเวลาที่ยาวกว่าสัปดาห์ แต่สั้นกว่า 1 ปี.

ปี

ปี เป็นหน่วยเวลาที่ประกอบด้วย 12 เดือน, หรือประมาณ 365 วันในปีปกติและ 366 วันในปีอธิกสุรทิน. ปีเป็นหน่วยพื้นฐานในการวัดระยะเวลาที่ยาวกว่าเดือน และเป็นหน่วยที่สำคัญในการทำการวางแผนระยะยาว, การเก็บข้อมูลทางด้านสถิติ, และในด้านวัฒนธรรม.

ทศวรรษ

ทศวรรษ เป็นหน่วยเวลาที่ประกอบด้วย 10 ปี. มักถูกนำมาใช้เพื่ออ้างอิงระยะเวลาที่ยาวกว่าปี แต่สั้นกว่าศตวรรษ. ทศวรรษใช้สำหรับวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและเทรนด์ในประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, หรือเศรษฐกิจ.

ศตวรรษ

ศตวรรษ เป็นหน่วยเวลาที่ประกอบด้วย 100 ปี. ศตวรรษเป็นหน่วยเวลาที่ใช้ในการอ้างอิงระยะเวลาที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ หรือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาที่ยาวนาน. ในประวัติศาสตร์, ศตวรรษมักถูกนำมาใช้เพื่อแบ่งกลุ่มเหตุการณ์หรือยุคต่างๆ ที่มีความสำคัญ.

สหัสวรรษ

สหัสวรรษ เป็นหน่วยเวลาที่ประกอบด้วย 1,000 ปี. ศัพท์นี้มาจากคำว่า “มิลลิเนียม” ในภาษาอังกฤษ สหัสวรรษเป็นหน่วยเวลาที่ใช้ในการอ้างอิงระยะเวลาที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์หรือศาสนา, โดยมักใช้เพื่ออ้างถึงยุคหรือเหตุการณ์ที่มีความสำคัญที่ยืนยาวหลายร้อยปี.

ไมโครวินาที

ไมโครวินาที เป็นหน่วยเวลาที่แทนการแบ่งส่วนของวินาที 1,000,000 ส่วน ซึ่งหมายถึงวินาทีละ 0.000001 ส่วน มักใช้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค, เช่น การวัดเวลาที่สั้นมากๆ ของการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี หรือการวัดเวลาการตอบสนองของวงจรอิเล็กทรอนิกส์.

มิลลิวินาที

มิลลิวินาที เป็นหน่วยเวลาที่แทนการแบ่งส่วนของวินาที 1,000 ส่วน ซึ่งหมายถึงวินาทีละ 0.001 ส่วน มักใช้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค, เช่น การวัดเวลาการตอบสนองของระบบต่างๆ หรือการวัดเวลาที่ใช้ในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์.

นาโนวินาที

นาโนวินาที เป็นหน่วยเวลาที่แทนการแบ่งส่วนของวินาที 1,000,000,000 ส่วน ซึ่งหมายถึงวินาทีละ 0.000000001 ส่วน หน่วยเวลานี้มักใช้ในวิทยาศาสตร์และเทคนิค เช่น ในการวัดเวลาการตอบสนองของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็ว หรือการวัดเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เร็วมากๆ

พิโควินาที

พิโควินาที เป็นหน่วยเวลาที่แทนการแบ่งส่วนของวินาที 1,000,000,000,000 ส่วน หรือวินาทีละ 0.000000000001 ส่วน หน่วยเวลานี้ใช้ในการวัดเวลาที่สั้นมากๆ และมักนิยมในวงการวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัยด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีที่ต้องการความแม่นยำสูง

เฟมโตวินาที

เฟมโตวินาที เป็นหน่วยเวลาที่แทนการแบ่งส่วนของวินาที 1,000,000,000,000,000 ส่วน หรือวินาทีละ 0.000000000000001 ส่วน นี่คือหน่วยเวลาที่สั้นมากที่สุดที่ได้รับการนำมาใช้ในการวิจัยวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาปฏิกิริยาเคมีหรือการเกิดปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ในระดับอะตอมและโมเลกุล

แอตโตวินาที

แอตโตวินาที เป็นหน่วยเวลาที่แทนการแบ่งส่วนของวินาที 1,000,000,000,000,000,000 ส่วน หรือวินาทีละ 0.000000000000000001 ส่วน หน่วยเวลานี้เป็นหน่วยเวลาที่สั้นมากและมักใช้ในการวิจัยด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เช่น การศึกษาเกี่ยวกับการแก่งแย่งของอิเล็กตรอนในระดับอะตอม

ฟอร์ทไนท์

ฟอร์ทไนท์ เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ หมายถึงระยะเวลา 14 วัน หรือ 2 สัปดาห์ ในบางประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ฟอร์ทไนท์ยังคงถูกนำมาใช้เป็นหน่วยวัดเวลาในการแจ้งข่าวและเหตุการณ์

ไตรมาส

ไตรมาส คือระยะเวลา 3 เดือน หรือ 1/4 ของปี ในระบบการเงินและธุรกิจ ปีจะถูกแบ่งเป็น 4 ไตรมาส เพื่อวัดผลการดำเนินงานและสรุปผลกิจการ ไตรมาสยังเป็นหน่วยวัดที่ใช้ในบางประเทศสำหรับการวัดฤดูกาลในปี ดังนั้นจึงมีการวัดฤดูกาล 4 ฤดูในหนึ่งปี

เดือนจันทรคติ

เดือนจันทรคติ หมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณวงโคจรของพระจันทร์รอบโลก โดยมีระยะเวลาประมาณ 29.5 วัน หน่วยเวลานี้มีความสำคัญในการคำนวณวันประกาศค่ำของวันพระ และมีการใช้ในปฏิทินจันทรคติของบางประเทศและวัฒนธรรม

ปีดาราคติ

ปีดาราคติ คือระยะเวลาที่โลกใช้ในการหมุนรอบตัวเองเมื่อนำมาเทียบกับพื้นหลังของดาวดาราศาสตร์ โดยมีระยะเวลาประมาณ 365.25636 วัน ปีดาราคตินั้นสั้นกว่าปีธรรมดา (ปีสุริยคติ) ประมาณ 4 นาที

ปีทางสุริยคติ

ปีทางสุริยคติ หมายถึงระยะเวลาที่โลกใช้ในการหมุนรอบพระอาทิตย์ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 365.2422 วัน ซึ่งต่างจากปีดาราคติ หน่วยเวลานี้เป็นฐานของปฏิทินของเรา และเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า “ปี” ในการใช้ประจำวัน

แปลงหน่วยเวลาจาก วินาที

แปลงหน่วยเวลาจาก นาที

แปลงหน่วยเวลาจาก ชั่วโมง

แปลงหน่วยเวลาจาก วัน

แปลงหน่วยเวลาจาก สัปดาห์

แปลงหน่วยเวลาจาก เดือน

แปลงหน่วยเวลาจาก ปี

แปลงหน่วยเวลาจาก ทศวรรษ

แปลงหน่วยเวลาจาก ศตวรรษ

แปลงหน่วยเวลาจาก สหัสวรรษ

แปลงหน่วยเวลาจาก ไมโครวินาที

แปลงหน่วยเวลาจาก มิลลิวินาที

แปลงหน่วยเวลาจาก นาโนวินาที

แปลงหน่วยเวลาจาก พิโควินาที

แปลงหน่วยเวลาจาก เฟมโตวินาที

แปลงหน่วยเวลาจาก แอตโตวินาที

แปลงหน่วยเวลาจาก ฟอร์ทไนท์

แปลงหน่วยเวลาจาก ไตรมาส

แปลงหน่วยเวลาจาก เดือนจันทรคติ

แปลงหน่วยเวลาจาก ปีดาราคติ

แปลงหน่วยเวลาจาก ปีทางสุริยคติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *