แปลงหน่วยปริมาตรของเหลว

ใส่ค่าปริมาณที่เป็นตัวเลข เลือกหน่วยปริมาณ เลือกหน่วยที่ต้องการแปลง และคลิกปุ่ม 'แปลง' เพื่อทำการแปลงปริมาณที่คุณต้องการ

เปลี่ยน เป็น

รู้จักกับหน่วยปริมาตรของเหลวต่าง ๆ

มิลลิลิตร

มิลลิลิตร หรือที่เขียนแทนด้วย “mL” เป็นหน่วยพื้นฐานของปริมาณเหลวในระบบหน่วยสากล (SI). มิลลิลิตรถูกนิยามเอาไว้ว่าเป็นการแบ่งส่วนของลิตรครั้งที่สองด้วยเลข 1,000 โดยการแบ่งส่วนครั้งแรกด้วยเลข 1,000 คือ 1 ลิตร.

มิลลิลิตร มักจะถูกใช้ในการวัดปริมาณเหลวที่น้อย เช่น ส่วนผสมของเครื่องดื่ม, ยาน้ำ, หรือสารเคมีในปริมาณเล็ก ๆ

ลิตร

ลิตร หรือที่เขียนแทนด้วย “L” เป็นหน่วยพื้นฐานของปริมาณเหลวที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย. 1 ลิตร เท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร.

ในชีวิตประจำวัน, เราใช้ลิตรในการวัดปริมาณเหลวที่ใช้ในการทำอาหาร, การดื่ม, หรือปริมาณน้ำมันในรถยนต์. เช่น การซื้อน้ำดื่มในร้านค้า, น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ หรือการวัดปริมาณน้ำที่ใช้ในการทำอาหาร.

ช้อนชา

ช้อนชา หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “teaspoon” คือ หน่วยวัดปริมาณที่ใช้สำหรับการทำอาหาร และการปรุงรส. มักจะมีขนาดประมาณ 5 มิลลิลิตร ในการทำอาหาร, ช้อนชาส่วนใหญ่ถูกใช้ในการวัดส่วนผสมที่มีปริมาณเล็ก เช่น น้ำตาล, เกลือ, หรือส่วนผสมอื่น ๆ ที่ต้องการความแม่นยำในการวัด.

ช้อนโต๊ะ

ช้อนโต๊ะ หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “tablespoon” คือ หน่วยวัดปริมาณที่ใช้ในการทำอาหาร มักจะมีขนาดประมาณ 15 มิลลิลิตร ซึ่งเท่ากับ 3 ช้อนชา. ช้อนโต๊ะมักถูกใช้ในการวัดส่วนผสมที่มีปริมาณมากกว่าช้อนชา เช่น น้ำมัน, นม, หรือส่วนผสมอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำอาหาร และการปรุงรส.

ในการทำอาหารทั่วไป, การใช้ช้อนโต๊ะและช้อนชาเป็นสิ่งที่สำคัญในการแนะนำปริมาณส่วนผสม เพื่อให้ได้รสชาติที่ต้องการและสมดุลที่ดี

ถ้วย

ถ้วย หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “cup” เป็นหน่วยวัดปริมาณที่ใช้บ่อยในการทำอาหาร และการเบคกี้ ในการวัดส่วนผสม. หนึ่งถ้วย มักจะมีปริมาณประมาณ 240 มิลลิลิตร ซึ่งเท่ากับ 16 ช้อนโต๊ะ หรือ 48 ช้อนชา. ถ้วยใช้วัดส่วนผสมที่มีปริมาณมาก เช่น แป้ง, นม, หรือน้ำตาล

ไพน์ต์

ไพน์ต์ หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “pint” เป็นหน่วยวัดปริมาณที่ใช้ในการวัดเหลว มักจะมีขนาดประมาณ 473.18 มิลลิลิตร หรือ 2 ถ้วย. ในบางประเทศ ไพน์ต์อาจจะมีขนาดที่แตกต่างกัน เช่น ในอังกฤษ ไพน์ต์มีขนาดประมาณ 568 มิลลิลิตร. ไพน์ต์มักจะใช้วัดเหลวเช่น นม, น้ำ, หรือเบียร์

ในการทำอาหาร การใช้ถ้วยและไพน์ต์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำอาหารเป็นไปได้ราบรื่น และได้ปริมาณที่แน่นอน

ควอร์ต

ควอร์ต หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “quart” เป็นหน่วยวัดปริมาณเหลวที่ใช้ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา. หนึ่งควอร์ตมีปริมาณเท่ากับ 4 ถ้วย หรือ 2 ไพน์ต์ และมีปริมาณเท่ากับ 946.35 มิลลิลิตร. ควอร์ตมักจะใช้วัดปริมาณของเหลวที่มากขึ้น เช่น น้ำมัน, นม, หรือน้ำ

แกลลอน

แกลลอน หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “gallon” เป็นหน่วยวัดปริมาณเหลวที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา และบางประเทศอื่น. ในสหรัฐอเมริกา, หนึ่งแกลลอนมีปริมาณเท่ากับ 4 ควอร์ต หรือ 128 ออนซ์ และมีปริมาณประมาณ 3.785 ลิตร. แกลลอนเป็นหน่วยวัดปริมาณที่ใช้วัดเหลวที่มีปริมาณมาก เช่น น้ำ, น้ำมัน, หรือเบนซิน

การใช้ควอร์ตและแกลลอนเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวัดปริมาณเหลวในการทำงานหลายๆ งาน และเป็นเครื่องมือที่ต้องมีในบ้านหรือในสถานที่ทำงานที่ต้องวัดปริมาณเหลวแบบใหญ่

บาร์เรล

บาร์เรล หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “barrel” เป็นหน่วยวัดปริมาณเหลวที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมน้ำมัน. ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา, หนึ่งบาร์เรลน้ำมันมีปริมาณเท่ากับ 42 แกลลอนสหรัฐ หรือประมาณ 159 ลิตร. บาร์เรลมักจะใช้เพื่อวัดปริมาณของน้ำมันดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น

เซนติลิตร

เซนติลิตร หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “centiliter” เป็นหน่วยวัดปริมาณเหลวในระบบหน่วยวัดเมตริก. หนึ่งเซนติลิตรเท่ากับ 0.01 ลิตร หรือ 10 มิลลิลิตร. หน่วยนี้เป็นหน่วยที่มีขนาดเล็กและมักจะใช้ในการวัดปริมาณเหลวที่มีขนาดเล็ก เช่น ในครัวเรือน หรือในห้องทดลอง.

เซนติลิตรและบาร์เรลเป็นหน่วยวัดที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดปริมาณเหลวในหลายๆ การใช้งาน ตั้งแต่การบ้านจนถึงงานอุตสาหกรรม

กิโลลิตร

กิโลลิตร หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “kiloliter” เป็นหน่วยวัดปริมาณเหลวในระบบหน่วยวัดเมตริก. หนึ่งกิโลลิตรเท่ากับ 1,000 ลิตร หรือ 1,000,000 มิลลิลิตร. ด้วยขนาดที่ใหญ่เท่านี้, กิโลลิตรมักจะใช้ในการวัดปริมาณเหลวที่มีขนาดใหญ่ เช่น ในอุตสาหกรรม, การจัดเก็บน้ำดื่ม, หรือปริมาณน้ำที่เก็บรักษาในอ่างเก็บน้ำ

กิโลลิตรเป็นหน่วยวัดที่ช่วยในการคำนวณและแปลงหน่วยปริมาณเหลวได้อย่างแม่นยำและง่ายดาย โดยเฉพาะเมื่อเราต้องการวัดปริมาณเหลวที่มีขนาดใหญ่

แปลงหน่วยปริมาณจาก มิลลิลิตร

แปลงหน่วยปริมาณจาก ลิตร

แปลงหน่วยปริมาณจาก ช้อนชา

แปลงหน่วยปริมาณจาก ช้อนโต๊ะ

แปลงหน่วยปริมาณจาก ถ้วย

แปลงหน่วยปริมาณจาก ไพน์ต์

แปลงหน่วยปริมาณจาก ควอร์ต

แปลงหน่วยปริมาณจาก แกลลอน

แปลงหน่วยปริมาณจาก บาร์เรล

แปลงหน่วยปริมาณจาก เซนติลิตร

แปลงหน่วยปริมาณจาก กิโลลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *