แปลงหน่วยน้ำหนัก

ใส่ค่าน้ำหนักที่เป็นตัวเลข เลือกหน่วยน้ำหนัก เลือกหน่วยที่ต้องการแปลง และคลิกปุ่ม 'แปลง' เพื่อทำการแปลงน้ำหนักที่คุณต้องการ

เปลี่ยน เป็น

รู้จักกับหน่วยน้ำหนักต่าง ๆ

กรัม

กรัม หรือที่เขียนแทนด้วย “g” เป็นหน่วยพื้นฐานของน้ำหนักในระบบหน่วยสากล (SI) และเป็นหน่วยที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการวัดน้ำหนักของวัตถุ กรัมถูกนิยามว่าเท่ากับน้ำหนักของปริมาณน้ำ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

ในชีวิตประจำวัน, เราใช้กรัมในการวัดน้ำหนักของอาหาร, เครื่องดื่ม, วัตถุและสิ่งต่าง ๆ ในบ้านหรือที่ทำงาน. กรัมยังเป็นหน่วยที่พบบ่อยในการวัดน้ำหนักรูปแบบเล็กและกลาง.

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม หรือที่เขียนแทนด้วย “mg” เป็นหน่วยพื้นฐานของน้ำหนักในระบบหน่วยสากล (SI) มิลลิกรัมถูกนิยามเอาไว้ว่าเป็นการแบ่งส่วนของกรัม 1,000 โดยการแบ่งส่วนครั้งแรกของกรัมคือ 1 กรัมเอง

ในการใช้งานประจำวัน, คำว่า “มิลลิกรัม” มักจะใช้ในการนับน้ำหนักรูปแบบที่มีน้ำหนักน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาแพทย์ หรือเภสัชกรรม เพื่อวัดปริมาณของสารต่าง ๆ

กิโลกรัม

กิโลกรัม หรือที่เขียนแทนด้วย “kg” เป็นหน่วยพื้นฐานของน้ำหนักในระบบหน่วยสากล (SI) กิโลกรัมถูกนิยามเอาไว้ว่า 1,000 กรัม

ในชีวิตประจำวัน, กิโลกรัมเป็นหน่วยที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวัดน้ำหนักของวัตถุขนาดใหญ่ เช่น น้ำหนักของผลไม้, น้ำหนักของอาหาร หรือ น้ำหนักของสัตว์.

เมตริกตัน

เมตริกตัน หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ตัน” ถูกนิยามเป็น 1,000 กิโลกรัม. เมตริกตันเป็นหน่วยวัดน้ำหนักที่ใช้สำหรับวัตถุขนาดใหญ่ อย่างเช่น น้ำหนักของรถ, สินค้าขนาดใหญ่ หรือ ปริมาณขยะที่สะสม.

ออนซ์

ออนซ์ เป็นหน่วยวัดน้ำหนักที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอังกฤษ และใช้ในหลายประเทศที่ใช้ระบบหน่วยอิมพีเรียล 1 ออนซ์ เท่ากับ 28.35 กรัม

ในชีวิตประจำวัน, ออนซ์ มักจะใช้ในการวัดน้ำหนักของอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยเฉพาะในประเทศที่ใช้ระบบหน่วยอิมพีเรียล แต่ในประเทศที่ใช้ระบบ SI ออนซ์ อาจไม่ได้รับความนิยมเท่ากับหน่วยอื่น ๆ

ปอนด์

ปอนด์ หรือที่เขียนแทนด้วย “lb” เป็นหน่วยวัดน้ำหนักในระบบอิมพีเรียล และยังใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา 1 ปอนด์ เท่ากับ 16 ออนซ์ หรือประมาณ 453.59237 กรัม

ในชีวิตประจำวัน, ปอนด์ ใช้สำหรับการวัดน้ำหนักของวัตถุหลายประเภท เช่น น้ำหนักของอาหาร, สินค้า, หรือแม้แต่น้ำหนักของบุคคล

สโตน

สโตน เป็นหน่วยวัดน้ำหนักที่ใช้ในประเทศอังกฤษ และบางประเทศอื่น ๆ ในระบบอิมพีเรียล. 1 สโตน เท่ากับ 14 ปอนด์ หรือประมาณ 6.35 กิโลกรัม

ปกติแล้ว, สโตน จะใช้เฉพาะในการวัดน้ำหนักของบุคคล ในประเทศอังกฤษ

ฮันเดรดเวท

ฮันเดรดเวท เป็นหน่วยวัดน้ำหนักที่ใช้ในระบบอิมพีเรียล. ในสหรัฐอเมริกา, 1 ฮันเดรดเวท เท่ากับ 100 ปอนด์ แต่ในประเทศอังกฤษ มันเท่ากับ 112 ปอนด์

ฮันเดรดเวท มักจะใช้ในการวัดน้ำหนักของสินค้าขนาดใหญ่ หรือวัตถุที่มีน้ำหนักมาก

สลัก

สลัก เป็นหน่วยวัดน้ำหนักในระบบการวัดฟิสิกส์และไม่ใช่หน่วยวัดที่นิยมในชีวิตประจำวัน มันคือน้ำหนักร่างของวัตถุที่มีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง 1 เมตร/วินาที² ในสภาพแวดล้อมที่มีความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกปกติ

ตัน

ตัน ในระบบหน่วยการวัดสากล (SI) หรือ “เมตริกตัน” เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 เมกะกรัม. ในระบบอิมพีเรียล, ตัน หรือ “ตันราชการ” เท่ากับ 2,240 ปอนด์

ในการใช้งานประจำวัน, ตัน มักถูกใช้ในการวัดน้ำหนักของสินค้าขนาดใหญ่ เช่น วัตถุดิบหรือสินค้าที่ขนส่งด้วยรถบรรทุก

มิลลิลิตร

มิลลิลิตร เป็นหน่วยปริมาณที่ใช้วัดปริมาณของเหลว. มันเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งพันของลิตร. หน่วยนี้มักใช้วัดปริมาณของเหลวที่น้อย, เช่น ยาหรือสารเคมี

ลิตร

ลิตร เป็นหน่วยปริมาณที่ใช้วัดปริมาณของเหลวในระบบหน่วยสากล (SI). ลิตร เป็นหน่วยพื้นฐานที่ใช้ในการวัดปริมาณเหลว, เช่น น้ำ, น้ำมัน, หรือน้ำมันเชื้อเพลิง.

ในชีวิตประจำวัน, เรามักใช้ลิตรในการวัดปริมาณของเหลวที่เราบริโภค หรือใช้ในการทำอาหาร

ช้อนชา

ช้อนชา เป็นหน่วยการวัดปริมาณเล็ก ๆ ที่ใช้สำหรับการทำอาหารและการปรุงอาหาร. ปกติ 1 ช้อนชา มีปริมาณเท่ากับ 5 มิลลิลิตร

ช้อนโต๊ะ

ช้อนโต๊ะ เป็นหน่วยการวัดปริมาณที่ใช้สำหรับการทำอาหารและการปรุงอาหาร. ปกติ 1 ช้อนโต๊ะ มีปริมาณเท่ากับ 15 มิลลิลิตร หรือเท่ากับ 3 ช้อนชา

ถ้วย

ถ้วย เป็นหน่วยการวัดปริมาณที่นิยมในการทำอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำขนมหรือปรุงอาหาร. ปกติ 1 ถ้วย มีปริมาณเท่ากับ 240 มิลลิลิตร หรือ 8 ช้อนโต๊ะ

ไพน์ต์

ไพน์ต์ เป็นหน่วยการวัดปริมาณของเหลวในระบบอิมพีเรียล 1 ไพน์ต์ อิมพีเรียล มีปริมาณเท่ากับ 568.26 มิลลิลิตร. แต่ในระบบอเมริกัน, 1 ไพน์ต์ เท่ากับ 473.18 มิลลิลิตร หน่วยนี้มักใช้วัดปริมาณของเหลว, เช่น นม หรือเบียร์

ควอร์ต

ควอร์ต เป็นหน่วยการวัดปริมาณเหลวในระบบอิมพีเรียล และอเมริกัน 1 ควอร์ต เท่ากับ 2 ไพน์ต์ หรือประมาณ 946.35 มิลลิลิตร

แกลลอน

แกลลอน เป็นหน่วยการวัดปริมาณเหลว ในระบบอเมริกัน, 1 แกลลอน เท่ากับ 4 ควอร์ต หรือประมาณ 3.78541 ลิตร แต่ในระบบอิมพีเรียล, 1 แกลลอน เท่ากับ 4.54609 ลิตร

เป็ค

เป็ค เป็นหน่วยการวัดปริมาณของเก็บเกี่ยว เช่น ธัญพืช. 1 เป็ค เท่ากับ 1/4 บุชเชล

บุชเชล

บุชเชล เป็นหน่วยการวัดปริมาณของเก็บเกี่ยว ในระบบอเมริกัน, 1 บุชเชล เท่ากับ 35.2391 ลิตร

สลึง

สลึง เป็นหน่วยการวัดน้ำหนักไทย โดย 1 สลึง เท่ากับ 1/4 บาท หรือประมาณ 3.811 กรัม

บาท

บาท เป็นหน่วยการวัดน้ำหนักไทย ที่ใช้วัดน้ำหนักทองคำ 1 บาท เท่ากับ 15 กรัม

ตำลึง

ตำลึง เป็นหน่วยการวัดน้ำหนักไทย โดย 1 ตำลึง 60 กรัม

ชั่ง

ชั่ง เป็นหน่วยการวัดน้ำหนักไทย โดย 1 ชั่ง เท่ากับ 20 ตำลึง หรือประมาณ 1,200 กรัม

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก มิลลิกรัม

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก กรัม

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก กิโลกรัม

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก เมตริกตัน

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก ออนซ์

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก ปอนด์

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก สโตน

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก ฮันเดรดเวท

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก สลัก

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก ตัน

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก มิลลิลิตร

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก ลิตร

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก ช้อนชา

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก ช้อนโต๊ะ

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก ถ้วย

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก ไพน์ต์

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก ควอร์ต

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก แกลลอน

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก เป็ค

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก บุชเชล

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก สลึง

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก บาท

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก ตำลึง

แปลงหน่วยน้ำหนักจาก ชั่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *