วันและเวลา

คำนวณหาเวลาที่ผ่านมาหรือเวลาต่อจากนี้ในหน่วย วินาที นาที ชั่วโมง วัน ฯลฯ ด้วยการใส่ค่า X แทนจำนวนเวลา เลือกคำถามจากเมนูดรอปดาวน์ และคลิกดูผลลัพธ์ เพื่อคำนวณเวลา

หรือคุณอาจลองเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

หาว่าผ่านมาแล้ว หรืออีกกี่วันจะถึงวันที่คุณกำหนด

คำนวณหาวันว่าตอนนี้ผ่านไปแล้ว หรืออีกกี่วันจะถึงวันที่คุณกำหนด เลือกวันและประเภทของการคำนวณ และคลิกเพื่อดูผลลัพธ์

หรือคุณอาจลองเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *