คำนวณหา %

เลือกประเภทการคำนวณเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการ

X เปอร์เซ็นต์ ของ Y

หากคุณต้องการคำนวณส่วนแบ่งของค่าใด ๆ ในชีวิตประจำวันของคุณ เครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณได้มาก ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณส่วนลดที่ร้านค้า, การทราบส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในบ้าน, หรือแม้แต่การตัดสินใจลงทุน คุณจะได้เข้าใจได้ชัดเจนถึงจำนวนเงินหรือค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในแง่ของเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างการใช้งานในชีวิตประจำวัน:

 1. การช็อปปิ้งและส่วนลด: เมื่อคุณพบสินค้าที่มีป้ายกำกับว่าลด 30% และคุณต้องการทราบว่าคุณจะต้องจ่ายเงินจริงเท่าไร ใช้เครื่องมือนี้โดยการใส่ 30 ในช่อง X และราคาเต็มของสินค้าในช่อง Y
 2. การวางแผนงบประมาณ: การทราบว่ารายจ่ายเฉพาะอย่างคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมของคุณ สามารถช่วยให้คุณจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและประหยัดเงินได้มากขึ้น
 3. การศึกษาและเกรด: ถ้าคุณเป็นนักเรียนหรือคุณครู และต้องการคำนวณว่าคะแนนที่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไรของคะแนนเต็มทั้งหมด เพียงใส่คะแนนที่ได้เป็น X และคะแนนเต็มใน Y
 4. การทำอาหาร: เมื่อคำนวณสูตรอาหารที่ต้องการเปลี่ยนสัดส่วน คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการปรับปริมาณส่วนผสมให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ทาน

คำนวณ X เปอร์เซ็นต์ ของ Y

X เป็นกี่เปอร์เซ็นของ Y

เมื่อคุณต้องการหาคำตอบว่าค่า X คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไรของค่า Y ในสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน, การคำนวณสัดส่วนในสูตรอาหาร, หรือแม้แต่การประเมินความสำเร็จของเป้าหมายที่กำหนด โดยเครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณหาเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ตัวอย่างการใช้งานในชีวิตประจำวัน:

 1. การวิเคราะห์ทางการเงิน: คุณต้องการทราบว่าการลงทุน X บาทของคุณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไรของทรัพย์สินทั้งหมดของคุณที่มีค่า Y บาท
 2. การจัดการงบประมาณ: เมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายบางอย่างและต้องการหาว่ามันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมของคุณในแต่ละเดือน เพื่อการวางแผนทางการเงินที่ดีขึ้น
 3. การศึกษา: นักเรียนต้องการคำนวณว่าคะแนนที่ได้รับในการสอบ X คะแนนนั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเต็มทั้งหมดที่เป็นไปได้ Y คะแนน
 4. การควบคุมน้ำหนักและการทานอาหาร: การหาว่าการบริโภคแคลอรี X แคลอรีในมื้อหนึ่งคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคแคลอรีที่แนะนำต่อวัน Y แคลอรี

คำนวณ X เป็นกี่เปอร์เซ็นของ Y

เปอร์เซ็นต์ของ X คือ Y

เครื่องมือนี้ช่วยคุณคำนวณว่า Y คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ของ X ในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุณต้องการวัดสัดส่วนหรือปริมาณหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปริมาณอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การคำนวณส่วนแบ่งของงานที่เสร็จสิ้นไปจนถึงการวัดปริมาณส่วนผสมในสูตรอาหาร

ตัวอย่างการใช้งานในชีวิตประจำวัน:

 1. การทำงาน: การหาว่างานที่คุณทำสำเร็จ (Y) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ของโครงการทั้งหมด (X) เพื่อเข้าใจถึงความคืบหน้าและวางแผนงานที่เหลือ
 2. การศึกษา: คุณเป็นครูและต้องการหาว่านักเรียนได้ทำข้อสอบได้ Y ข้อ จากข้อสอบทั้งหมด X ข้อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ เพื่อประเมินผลการเรียน
 3. การทำอาหาร: ต้องการหาว่าส่วนผสม Y กรัมที่คุณมีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ของสูตรอาหารที่ต้องการ X กรัม เพื่อปรับสัดส่วนส่วนผสมให้เหมาะสม
 4. การจัดการเวลา: การวิเคราะห์ว่าคุณใช้เวลา Y นาทีในการทำกิจกรรมหนึ่ง ๆ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ของเวลาว่างทั้งหมด X นาทีของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม

เปอร์เซ็นต์ของ X คือ Y

เปอร์เซ็นต์ส่วนลด

เครื่องมือนี้มีประโยชน์สำหรับการคำนวณส่วนลดราคาของสินค้าหรือบริการเมื่อเสนอในรูปแบบเปอร์เซ็นต์. มันช่วยให้คุณหามูลค่าที่ลดลงจากราคาเดิมได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสำคัญมากในการจัดงบประมาณและการตัดสินใจซื้อ

ตัวอย่างการใช้งานในชีวิตประจำวัน:

 1. การช้อปปิ้ง: เมื่อคุณได้รับโปรโมชั่นส่วนลด 20% จากร้านค้า คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อคำนวณว่าคุณจะประหยัดได้เท่าไหร่จากราคาป้ายสินค้าที่ต้องการซื้อ
 2. การซื้อรถหรือบ้าน: รถหรือบ้านมักมีการเสนอส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์. การใช้เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณคำนวณว่าการลดราคานั้นมีมูลค่าจริงเท่าไหร่ในเงินสด
 3. การวางแผนงบประมาณ: เมื่อต้องการจัดการงบประมาณการใช้จ่าย คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อประเมินว่าข้อเสนอส่วนลดต่างๆ จะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากน้อยเพียงใด
 4. การจัดกิจกรรม: หากคุณเป็นผู้จัดงานและต้องการให้ส่วนลดเป็นการส่งเสริมการขาย คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อหามูลค่าส่วนลดที่จะให้กับลูกค้าได้

เปอร์เซ็นต์ส่วนลด

ส่วนต่างเปอร์เซ็นต์

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์ส่วนต่างเปอร์เซ็นต์ระหว่างสองค่า เป็นการเปรียบเทียบที่มีประโยชน์เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดลงอย่างไร ซึ่งมีความสำคัญในหลายๆ ด้านของชีวิตประจำวัน รวมถึงในสถานการณ์ทางธุรกิจหรือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ตัวอย่างการใช้งานในชีวิตประจำวัน:

 1. การเปรียบเทียบราคา: เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบราคาของสินค้าจากสองร้านค้าต่างกัน คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อหาว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์
 2. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล: เช่น การวิเคราะห์รายได้ประจำปีของบริษัท คุณสามารถหาว่ารายได้ปีนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 3. ในการศึกษาและการวิจัย: การวิเคราะห์ส่วนต่างเปอร์เซ็นต์ในผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์หรือสถิติ เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญหรือไม่
 4. สุขภาพและฟิตเนส: การวัดปริมาณการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว หรือมวลกล้ามเนื้อ เป็นส่วนต่างเปอร์เซ็นต์ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการออกกำลังกายหรือโปรแกรมการลดน้ำหนัก

ส่วนต่างเปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถแปลงค่าเปอร์เซ็นต์ไปเป็นรูปแบบทศนิยมได้ง่ายดาย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้บ่อยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การจัดการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูล การเปลี่ยนรูปแบบของตัวเลขให้เข้ากับความต้องการของสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงทำให้กระบวนการวิเคราะห์หรือการคำนวณต่างๆ มีความถูกต้องและง่ายดายยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการใช้งานในชีวิตประจำวัน:

 1. การเงินและการลงทุน: เมื่อต้องการคำนวณอัตราผลตอบแทนในรูปแบบทศนิยม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนหรือการประเมินผลประโยชน์
 2. การวางแผนทางการเงิน: การแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็นรูปแบบทศนิยม เพื่อคำนวณผ่อนชำระเงินกู้หรือการออม
 3. การศึกษา: นักเรียนหรือนักศึกษาอาจต้องการแปลงคะแนนเปอร์เซ็นต์ไปเป็นรูปแบบทศนิยม เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ย
 4. การทำอาหาร: การแปลงสูตรอาหารที่ใช้เปอร์เซ็นต์ของส่วนผสม เป็นจำนวนทศนิยมสำหรับการวัดส่วนผสมอย่างแม่นยำ

เปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม

ทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์

เครื่องมือนี้มีประโยชน์ในการแปลงค่าทศนิยมให้เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในหลายๆ สถานการณ์ที่ต้องการการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบได้ง่าย การเข้าใจข้อมูลทางสถิติหรือการเปรียบเทียบอัตราส่วนต่างๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้นเมื่อแสดงผลในรูปแบบเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างการใช้งานในชีวิตประจำวัน:

 1. การศึกษา: ครูอาจารย์สามารถแปลงคะแนนที่ได้ในรูปแบบทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจผลลัพธ์ของการทดสอบได้ง่ายขึ้น
 2. การวิจัย: นักวิจัยสามารถนำผลลัพธ์จากการทดลองที่เป็นทศนิยมมาแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเปรียบเทียบได้ง่ายกับผลลัพธ์อื่น
 3. ธุรกิจและการตลาด: การเปลี่ยนอัตราการเข้าชมเว็บไซต์หรืออัตราการแปลงลูกค้าจากทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ
 4. การเงินส่วนบุคคล: การแปลงสัดส่วนการใช้จ่ายหรือการออมในรูปแบบทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์ ช่วยให้สามารถวางแผนงบประมาณและเข้าใจสถานะทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น

ทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *